Kontakt

Maštaľ pub, spol. s r.o.

Nové Košariská 3202, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 35 899 778
Okr. súd BA I, vložka č. 33088/B

kontakt na prevádzku:
0910 359 622

mastalpubobedovat@gmail.com